Skólinn er opnaður klukkan 7:30 og er opinn þangað til að kennslu lýkur.

Skrifstofa skólans er á 1. hæð og er opin milli 8 og 15.

Ólögráða nemendur (undir 18 ára)

Ef um veikindi í heilan dag er að ræða þurfa forráðamenn að fara í INNU að morgni veikinda og velja „skrá veikindi“ og svo staðfesta. Ef um staka tíma er að ræða vegna t.d. veikinda eða tíma hjá lækni, tannlækni, sjúkraþjálfunar, ökuprófs, jarðarfarar eða annarar nauðsynlegrar meðferðar þá velja forráðamenn „sækja um leyfi“ og haka við þá tíma sem nemandinn er fjarverandi. Aðra fjarveru úr tímum þurfa nemendur að bera sem fjarvistir (t.d. klipping eða vinna). Mikilvægt er að setja skýringu í athugasemdardálkinn. Kennslustjóri staðfestir svo skráninguna og Inna sendir ykkur staðfestingu þess efnis.

Ef nemendur taka þátt í keppni eða hyggja á ferðalög innanlands jafnt sem utan þarf að sækja um til skólaráðs ekki í gegnum INNU. Eyðublöð má fá á skrifstofu skólans eða á heimasíðu mr.is (https://mr.is/thjonusta/umsoknir/) og senda á oloferna@mr.is.

Lögráða nemendur

Ef um veikindi í heilan dag er að ræða þurfa nemendur að fara í INNU að morgni veikinda og velja „skrá veikindi“ og svo staðfesta. Ef veikindi ná yfir tvo daga eða fleiri þurfa nemendur að gera eitt af þrennu: 1) hafa að samband við Örnu hjúkrunarfræðing, 2) koma með staðfestingu frá forráðamanni (senda á oloferna@mr.is)  eða 3) vottorð frá lækni til þess að fá veikindi staðfest í INNU.

Ef um staka tíma er að ræða vegna t.d. veikinda eða tíma hjá lækni, tannlækni, sjúkraþjálfunar, ökuprófs, jarðarfarar eða annarar nauðsynlegrar meðferðar þá velja nemendur „sækja um leyfi“ og haka við þá tíma sem nemandinn er fjarverandi. Til þess að fá leyfið staðfest í INNU er nóg að senda skjáskot af staðfestri bókun tímans eða koma til kennslustjóra á 3. hæðina og sýna staðfestingu. Aðra fjarveru úr tímum þurfa nemendur að bera sem fjarvistir (t.d. klipping eða vinna). Mikilvægt er að setja skýringu í athugasemdardálkinn.

Ef nemendur taka þátt í keppni eða hyggja á ferðalög innanlands jafnt sem utan þarf að sækja um leyfi til skólaráðs ekki í gegnum INNU. Eyðublöð má fá á skrifstofu skólans og á heimasíðu mr.is (https://mr.is/thjonusta/umsoknir/) og senda svo útfyllt á oloferna@mr.is.

Íþaka er opin milli 8 og 16.

Lesaðstaða fyrir nemendur á efri hæð Íþöku.

Umsjónarkennarar fylgjast með framvindu náms hjá sínum umsjónarnemendum. Þeir boða nemendur í viðtöl til að fylgjast með námi og líðan.

Forrráðamenn geta óskað eftir fundum með umsjónarkennurum eða námsráðgjöfum ef þeir vilja nánari upplýsingar um námsframvindu barna sinna.

Skólinn notar upplýsingakerfið Innu til að halda utan um mætingu og framvindu náms hjá nemendum. Þeir sem skráðir eru forráðamenn nemenda hafa aðgang í gegnum rafræn skilríki. Forráðamenn geta sjálfir leiðrétt upplýsingar sem þar eru t.d. breytt netfangi eða símanúmerum.

Aðgangur forráðamanna rennur út þegar nemandinn verður 18 ára. Athugið að nemendur geta framlengt aðgang forráðamanna í Innu. Það er gert með því að smella á myndina af nemandanum efst í hægra horni, velja „Ég“ og síðan „Aðstandendur“. Ef það er „Nei“ í reitnum „Aðgangur“ þá hefur aðstandandi ekki aðgang. Því er breytt með því að smella á blýantinn.

Nemendum skólans er skylt að sækja allar kennslustundir samkvæmt stundaskrá og koma stundvíslega í hverja kennslustund.

Gefin er einkunn fyrir skólasókn í 4. og 5. bekk. Forföll nemanda eru reiknuð sem hlutfall af heildartímafjölda hvers misseris. Einkunn er ákvörðuð samkvæmt eftirfarandi einkunnastiga:

Skólasóknarhlutfall í % Einkunn Athugasemd (sjá 5.1-5.2)
97-100 10
95-96 9
93-94 8
91-92 7
89-90 6
87-88 5 Viðvörun
85-86 3 Rektorsáminning
80-84 1
<80

Einkunn fyrir skólasókn vetrarins er talin með lokaeinkunnum í námsgreinum þegar aðaleinkunn á ársprófi er reiknuð. Skólasóknareinkunn vetrarins er meðaltal skólasóknareinkunna haust- og vormisseris.

Nemendur 6. bekkjar fá ekki skólasóknareinkunn en viðvistarhlutfall síðasta árið er skráð á stúdentsskírteini þeirra.

Nemendum ber sjálfum að fylgjast með skólasókn sinni. Upplýsingar um hana er að finna í Innu, upplýsingakerfi framhaldsskólanna, sem nemendur hafa aðgang að.  Ef nemendur telja eitthvað athugavert við viðveruskráninguna þarf að gera athugasemd eigi síðar en 3 vikum eftir skráningu. Slóðin er Inna.is og má finna á mr.is.

Ef nemendur taka þátt í keppni eða hyggja á ferðalög innanlands jafnt sem utan þarf að sækja um leyfi til skólaráðs ekki í gegnum INNU. Eyðublöð má fá á skrifstofu skólans og á heimasíðu mr.is (https://mr.is/thjonusta/umsoknir/) og senda svo útfyllt á oloferna@mr.is. Kennslustjóri sér um að tilkynna nemendum um afgreiðslu skólaráðs.

Ef forráðamenn hafa áhyggjur af námsframvindu nemenda þá er best að byrja á því að hafa samband við umsjónarkennara.

Ef nemendur gleyma lykilorðum sínum fyrir tölvukerfi skólans er hægt að hafa samband við skrifstofustjóra (helgaliv@mr.is).

Námsráðgjafar veita ráðgjöf um ýmis mál sem tengjast námi, náms- og starfsvali og persónulegum högum nemenda. Tveir námsráðgjafar starfa við skólann, þær Anna Katrín (annakatrin@mr.is) og Guðrún (gudrunth@mr.is)

Kennslustjóri sér um mætingu, veikindi og forföll (oloferna@mr.is).

Konrektor sér um mat á námi úr öðrum skólum, brautarskipti og annað sem við kemur breytingum á námsferli (einar@mr.is).

Foreldrafélagið starfar með skólanum sem tengiliður við foreldra. Það stendur fyrir kynningar-og umræðufundum um ýmis mál er varða foreldra.

Á síðu foreldrafélagsins má meðal annars kynna sér hverjir eru í stjórn félagsins og sjá fundargerðir.