Þessi tölvupóstur og viðhengi með honum gætu innihaldið trúnaðarupplýsingar sem er eingöngu ætlað þeim sem tölvupósturinn er stílaður á. Ef tölvupósturinn hefur ranglega borist þér ertu vinsamlega beðinn um að tilkynna sendanda strax um mistökin og eyða tölvupóstinum og mögulegum viðhengjum. Jafnframt er farið fram á það að fyllsta trúnaðar verði gætt. Ekki má afrita efni tölvupóstsins eða viðhengja hans, dreifa því eða notfæra sér á nokkurn hátt eins og kveðið er á um í 47.gr. laga nr. 81/2003 um fjarskipti. Brot gegn þessu varða bótaábyrgð og refsingu skv. 74. gr. laganna. Ef efni tölvupóstsins tengist ekki starfsemi Menntaskólans í Reykjavík ber sá starfsmaður sem sendi póstinn ábyrgð á því.

Disclaimer: This e-mail and any attachments may contain confidential and privileged information. If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete this message. You are alse asked to uphold strict confidentiality. Any disclosure, copying or distribution of this message is strictly prohibited by law.