Menntaskólinn í Reykjavík

Íslenska

Íslenska

Lýsing

Fræði: Málnotkun, setningafræði, hljóðfræði, málsaga og bókmenntir
Ritun: Nemendur fá þjálfun í ritun og skrifa m.a. rökfærsluritgerð

Þekkingarviðmið

Fræði.
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • helstu hugtökum beygingarfræði og setningafræði
 • grunnhugtökum bókmenntafræði
 • ýmsum tegundum texta
 • málfræðihugtökum sem nýtast í tali og ritmáli
 • orðaforða sem nægir til að skilja íslenskt mál í ræðu og riti
 • framburði nútímaíslensku
 • staðbundnum mállýskum nútímaíslensku
 • sögu íslensks máls frá frumnorrænu til vorra daga og helstu breytingum sem orðið hafa á tungumálinu
 • norrænni goðafræði og hugmyndaheimi norrænna manna að fornu
Ritun
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • ritreglum svo að viðunandi geti talist
 • ýmsum tegundum texta
 • beygingarkerfi málsins og ýmsum blæbrigðum þess
 • helstu hugtökum í ritgerðasmíð
 • ritsmíðum af ýmsu tagi, m.a. rökfærsluritgerðum

Leikniviðmið

Fræði.
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • að nýta málfræðihugtök og málfræðilegar upplýsingar til að efla eigin málfærni
 • að lesa sér til gagns og gamans texta, sem gera allnokkrar kröfur til lesenda, og skilja algengt líkingamál og orðatiltæki
 • að tjá sig í ræðu og riti svo að viðunandi geti talist
 • að beita helstu hugtökum bókmenntafræði á bókmenntatexta
 • að beita aðferðum hljóðfræði við að sýna almennan framburð
 • að greina mállýskur og segja hvar þær tíðkast
 • að nota og skilja blæbrigðaríkt mál og ríkulegan orðaforða

Ritun
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • notkun handbóka, orðabóka, leiðréttingarforrita og gagnabanka ýmiss konar
 • að tjá sig í ræðu og riti svo að viðunandi geti talist
 • samningu ýmiss konar ritsmíða, m.a. nytjatexta og bókmenntatexta
 • að búa eigin texta til birtingar
 • ritun rökfærsluritgerðar þar sem hann beitir gagnrýninni hugsun og kemur skoðunum sínum á framfæri á skýran og greinargóðan hátt

Hæfniviðmið

Fræði.
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • beita skýru, lýtalausu og blæbrigðaríku máli í ræðu og riti
 • túlka og meta atburðarás og persónur í bókmenntum eða annars konar frásögnum
 • styrkja eigin málfærni og nám í erlendum tungumálum, til dæmis með því að nýta málfræðiupplýsingar í handbókum
 • vinna að skapandi verkefnum í tengslum við námsefnið og sýna tilbrigði í málnotkun
 • taka þátt í málefnalegum umræðum, byggja upp skýra röksemdafærslu, tjá afstöðu og efasemdir um efnið og komast að niðurstöðu

Ritun.
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • semja stutta texta af ýmsu tagi með viðeigandi málfari
 • beita blæbrigðum í málnotkun til að forðast einhæfni og endurtekningar
 • rökstyðja eigin fullyrðingar, ákvarðanir eða skoðanir á málefnalegan hátt í ræðu og riti

Námsmat

Fræði: skriflegar æfingar frammistaða í tímum og ástundun misserispróf
Ritun: reglubundnar skriflegar æfingar frammistaða í tímum og ástundun misserispróf

Skammstöfun

ÍSLE2MM05(F) og ÍSLE2SW03(S)