Menntaskólinn í Reykjavík

Stærðfræði

Stærðfræði

Lýsing

Meginefni áfangans: Bókstafareikningur. Inngangur að mengjum og rökfræði. Jöfnu- og ójöfnureikningur og hnitakerfi. Föll, margliður og eiginleikar þeirra. Annars stigs margliður og fleygbogar. Hornaföll notuð við þríhyrningareikninga.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • undirstöðureglum talna- og bókstafareiknings
 • þáttun og almennum brotum
 • grunnhugtökum mengja- og rökfræði og talnakerfum
 • jöfnum og ójöfnum
 • rótum og ræðum veldum
 • hnitakerfinu og jöfnu beinnar línu
 • fallhugtakinu og helstu eiginleikum falla
 • margliðum, þáttun þeirra og deilingu
 • annars stigs margliðum og gröfum þeirra
 • jöfnum og ójöfnum ræðra falla
 • hornaföllum og þríhyrningareikningum

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • reikningi með tölum og bókstöfum
 • að setja fram skilgreiningar, reglur og sannanir á nokkrum völdum reglum
 • að beita veldareglum og meðhöndla rætur og ræða veldisvísa
 • að teikna línur í hnitakerfi og reikna fjarlægðir og skurðpunkta
 • að leysa jöfnuhneppi
 • að greina helstu eiginleika falla
 • að leysa jöfnur og ójöfnur
 • að lesa lausn jafna og ójafna af mynd
 • að beita hornaföllum við einfalda þríhyrningareikninga

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum við aðra um þær og útskýra hugmyndir sínar og verk skilmerkilega
 • sýna góð vinnubrögð í stærðfræði og nákvæmni í framsetningu
 • útskýra skipulega aðferðir við lausnir margvíslegra verkefna með vísun í reglur
 • vera læs á mál stærðfræðinnar, geta fylgt og skilið röksemdir og greint hvenær röksemdafærsla telst fullnægjandi

Námsmat

Námsmat byggir á reglubundnum skriflegum æfingum frammistöðu nemandans í tímum og vinnubrögðum við heimanám misserisprófum

Skammstöfun

STÆR2DN07