Menntaskólinn í Reykjavík

Inntökuskilyrði

Inntökuskilyrði í Menntaskólann í Reykjavík

Við innritun nýnema, sem lokið hafa námi úr grunnskóla, verður fyrst litið til einkunna á grunnskólaprófi í íslensku, ensku og stærðfræði og auk þess einkunnar í náttúrufræði hjá nemendum sem sækja um náttúrufræðibraut og einkunnar í dönsku (eða öðru Norðurlandamáli) hjá þeim sem sækja um málabraut. Einkunnir í fyrrnefndum kjarnanámsgreinum skulu vera B eða hærri.

Nemendur geta valið um að stunda nám á málabraut eða náttúrufræðibraut. Til að geta innritast er æskilegt að nemendur hafið hlotið a.m.k. einkunnina B+ í íslensku og ensku inn á málabraut og í íslensku og stærðfræði inn á náttúrufræðibraut.

Ef umsóknir verða fleiri en unnt verður að samþykkja verður umsóknum forgangsraðað með eftirfarandi hætti. Fyrst verða reiknuð stig á bak við hverja einkunn í fyrrgreindum námsgreinum skv. eftirfarandi töflu:

Einkunn Stig
A 4
B+ 3,75
B 3
C+ 2,75
C 2
D 1


Síðan verður fundin samtala stiga ofangreindra fjögurra námsgreina þar sem stig í tveimur námsgreinum fá tvöfalt vægi, í íslensku og ensku á málabraut og í íslensku og stærðfræði á náttúrufræðibraut. Umsóknum verður raðað eftir samtölunni sem þannig fæst. Til útskýringar reiknast t.d. stigatala hjá nemanda sem sækir um málabraut með B+ í íslensku og ensku og B í dönsku og stærðfræði með samtöluna 21. Aðrir þættir koma einnig til skoðunar við mat umsóknar, m.a. skólasókn, einkunnir í öðrum námsgreinum, búseta og önnur gögn sem umsækjandi leggur fram, t.d. gögn sem staðfesta m.a. þátttöku í félagslífi, íþróttum, listnámi, öðru námi og einkunnir í samræmdum prófum í grunnskóla.

Skólinn býður upp á krefjandi bóknám og reynslan hefur sýnt að ætla megi að nemendur, sem eru með lægri einkunn en B+ í íslensku og ensku á málabraut eða í íslensku og stærðfræði á náttúrufræðibraut, séu líklegir til að eiga í erfiðleikum með að tileinka sér námið.

Gögn nemenda sem koma erlendis frá og hafa ekki vitnisburð frá íslenskum grunnskóla verða metin sérstaklega.

Skólinn hefur leitað leiða til að fá að innrita nemendur sem hafa lokið 9. bekk grunnskóla og hafa trausta undirstöðuþekkingu í íslensku og ensku ef þeir ætla að innritast inn á málabraut og í íslensku og stærðfræði ef þeir ætla að innritast inn á náttúrufræðibraut. Þessi námsleið er miðuð við fjögurra ára nám. Heimild hefur ekki enn fengist fyrir þessu námi.